Kategorijos

NAUJIENA!

Hibridinė sauna

plačiau

Baseinų instrukcijos

baseinu ir baseinu chemijos instrukcijos

Baseinų instrukcijos

Subkategorijos

 • Baseino filtro priežiūra
  <p><strong>Filtro priežiūra</strong><br />SVARBU: bet koks filtro sklendės persukimas atliekamas tik tada, kai siurblys išjungtas!<br />Užpildykite siurblį vandeniu ir įjunkite. Pirmą kartą naudodami filtravimo bloką pasižymėkite darbinį slėgį pagal manometrą. <br />Kai slėgis pakyla daugiau nei 0,3-0,5 bar (palyginus su pradiniu (darbiniu) slėgiu), atlikite filtro praplovimą. Pageidautina tai atlikti kartą per savaitę.<br />Po kiekvieno baseino dugno valymo atlikite filtro plovimą.<br />Kartą per 1– 2 mėnesius pravalyti siurblyje esantį krepšelį (uždarius rutulines sklendes ir atsukus stiklinį dangtelį).</p> <p> <img src="https://www.baseinaifontanai.lt/img/cms/sklende.jpg" alt="" width="387" height="337" /></p> <p>1.Filtracija.<br />2.Filtro praplovimas.<br />3.Sklendės praplovimas.<br />4.Vandens išleidimas į kanalizaciją.<br />5.Cirkuliacija be filtracijos.<br />6.Visi vožtuvai uždaryti.</p> <p><strong>Filtro praplovimas</strong><br />1.Išjungti siurblį.<br />2.Filtro rankenėlę pasukti iš 1 į 2 padėtį.<br />3.Įjungti siurblį ir praplauti filtrą apie 1-2 min. (priklausomai nuo baseino dydžio), kol „langelyje” matysis švarus vanduo.<br />4.Išjungti siurblį ir pasukti rankenėlę į 3 padėtį.<br />5.Įjungti siurblį ir praplauti sklendę 10 sek., kol „langelyje” matysis švarus vanduo.<br />6.Po sklendės praplovimo išjungti siurblį ir pasukti rankenėlę į 1 padėtį, t.y. filtracijai.<br />7.Įjungti siurblį.</p> <p> </p> <p> </p>
 • Testerio CL ir PH instrukcija
  <p>TESTERIS PH/CL <br />TIRIAMOS MEDŽIAGOS<br />PH(vandenilio potencialas) - vandenilio jonų koncentracijos tirpale matas, parodantis tirpalo rūgštingumą ar šarmingumą. pH reikšmė yra nuo 0 iki 14, kur pH&lt;7 rūgštiniams tirpalams, ph=7 neutraliems tirpalams ir ph&gt;7 šarminiams tirpalams.<br />CL (chlorine / chloras) – halogenas, naudojamas dezinfekuojant vandenį nuo dumblių, bakterijų, grybelio.<br />TYRIMAI<br />Norint užsitikrinti tinkamą baseino vandens kokybę ir naudojamų chemikalų veiksmingumą, privaloma atlikti abu tyrimus.</p> <p> </p> <p>pH/CL<br />1.Atidenkite testerio dangtelį ir praskalaukite testerio vidų vandeniu, kuris bus tiriamas.<br />2.Pripildykite testerio sekcijas tiriamu baseino vandeniu. Tai darykite panardindami testerį į baseiną apie 20cm.<br />3.Įdėkite PHENOL RED tabletę į kairiąją testerio sekciją. Nelieskite tabletės pirštais, kadangi tai gali pakenkti tyrimo rezultatų tikslumui.<br />4.Įdėkite DPD1 tabletę į dešiniąją testerio sekciją. Nelieskite tabletės pirštai, kadangi tai gali pakenkti tyrimo rezultatų tikslumui.<br />5.Uždenkite testerį dangteliu - ant dangtelio esanti rodyklė turi rodyti į priekinę testerio pusę.<br />6.Tabletės greitai ištirps. Kelis kartus apverskite testerį, kad gerai sumaišytumėte.<br />7.Laikydami testerį prieš natūralią dienos šviesą, parinkite artimiausią spalvą iš standartinių spalvų gamos ir pasižymėkite šalia esančius parodymus.<br />8.Skaičius kairėje pusėje yra pH vertė.<br />9.Skaičius dešinėje pusėje yra laisvojo Cl kiekis vandenyje (mg/l).</p> <p>PASTABOS DĖL pH<br />Vandens pH norma privalo būti 7,0 – 7,4.<br />Jei pH kiekis skalėje yra žemesnis, nei reikalaujama norma, prašome į vandenį įpilti pH didinimo priemonės. Kad padidintumėte pH lygį 0,2 dalimi, naudokite 150g priemonės 10m3 baseino vandens.<br />Jei pH kiekis skalėje yra aukštesnis, nei reikalaujama norma, prašome į vandenį įpilti pH mažinimo priemonės. Kad sumažintumėte pH lygį 0,2 dalimi, naudokite 150g priemonės 10m3 baseino vandens.</p> <p>PASTABOS DĖL CL<br />Chloro norma privalo būti 0,3-3mg/l. Tai priklauso nuo baseino ir jo vandens tipo:<br />Visų tipų baseinų, išskyrus mažųjų be recirkuliacinės sistemos, vandenyje turi būti palaikoma liekamojo aktyvaus chloro koncentracija nuo 0,5 iki 2,0 mg/l.<br />Lauko baseinų vandenyje – iki 3,0 mg/l.<br />Baseinų vandenyje, skirtame vaikams iki 7 metų amžiaus – nuo 0,3 iki 1,0 mg/l.</p> <p>Naudojamos tabletės DPD1 chlorui nustatymui, Phenol Red vandens pH nustatymui.</p>
 • Betoninio baseino paruošiamieji darbai
  <p>Paruošiamieji darbai ir techniniai reikalavimai<br />1. Duobės paruošimas betoninio baseino korpusui.<br />Būtina iš anksto išsiaiškinti, ar 2,0m gylyje nėra pravestų vamzdžių ar kitų komunikacijų, kurias, kasant duobę, galima pažeisti.<br />Betonuojamo baseino techninį projektą ruošia statybos konstruktorius, atsižvelgdamas į technologinių angų išdėstymą.<br />Rangovas pateikia betoninio baseino detalių išsidėstymą, suderina su užsakovu, pateikia reikalingų technologinių angų matmenis, nurodo inžinerinių privedimų taškus. Suderintus brėžinius privalo pasirašyti abi šalys.Jeigu objekte yra aukšti gruntiniai vandenys, Užsakovas turi užtikrinti, kad baseino sienos būtų hidroizoliuotos, o po baseinu (bei šalia esančiomis prieduobėmis įrangai) būtų įrengta drenažo sistema. Jei drenažo sistemos Užsakovas neįrengia, Rangovas neprisiima atsakomybės dėl gruntinių vandenų padarytos žalos!<br />2. Paruošiamieji bedrastatybiniai darbai<br />a) Angos per pamatą<br />Per namo pamatą ir reikiamas sienas turi būti pragręžtos angos PVC vamzdžiams ir kabeliams pravesti (tikslias angų vietas ir diametrus nurodo rangovo atstovas, atvykęs į objektą).<br />b) Tranšėjos<br />Nuo baseino iki įrangos montavimo vietos turi būti paruošta tranšėja vamzdžiams ir kabeliams kloti. Jeigu nėra numatyta projekte, tranšėjos vietą, plotį ir gylį nurodo firmos meistras, apsilankęs objekte.<br />c) Angos baseino sienose (baseinams su plėvele)<br />Užsakovas turi palikti angas baseino sienose ir dugne įdėtinėms baseino detalėms (prožektoriui, vandens surinktuvui, purkštukams, trapui, masažinei srovei ir pan.), o įstatytas detales užbetonuoti. Angų vieta (pagal suderintą detalių išdėstymą) ir dydis turi būti nurodyti brėžiniuose. Detalės į angas sienose įstatomos tik tada, kai baseino sienos yra galutinai išlygintos ir išglaistytos paskutiniu glaisto sluoksniu.<br />d) Detalių įmontavimas (plyteliniams baseinams)<br />Užsakovas turi leisti baseino sienų klojiniuose ir dugne įstatyti įdėtines baseino detales (prožektoriui, vandens surinktuvui, purkštukams, masažinei srovei ir pan.), o įstatytas detales užbetonuoti. Detalių išdėstymas turi būti pateiktas brėžiniuose ir suderintas.<br />e) Baseino sienų paruošimas (plėvelei)<br />Betoninio baseino karkaso sienos turi būti hidroizoliuotos, lygios ir nuglaistytos vandeniui atspariu netrupančiu glaistu (cemento pagrindu, skirtu lauko darbams). Baseino kraštas (5cm) turi būti status ir nenutrupėjęs. Baseino sienų ir dugno paviršius - su ne didesniu kaip 2mm nelygumu 2 tiesmetrių ilgyje. Baseino briaunos kampas - 90o±2o.<br />f) Kopėtėlės<br />Kopėtėlių montavimo vietoje palikti angas jų įbetonavimui. Kopėtėlių montavimo vietą nustato užsakovas kartu su rangovo atstovu, atvykusiu į objektą.<br />g) Prieduobė<br />Masažo siurbliams reikia techninėje patalpoje ne didesniu kaip 5m atstumu nuo baseino padaryti prieduobę , kurioje turi būti drenažas arba avarinis siurbliukas.<br />h) Oro kompresorius<br />Jeigu oro kompresorius montuojamas žemiau vandens lygio, reikia padaryti apie 1 metro aukščio kilpą virš vandens lygio. Kilpos montavimo vietą nustato šeimininkas kartu su rangovo atstovu, atvykusiu į objektą.</p> <p>3. Vietos įrangai paruošimas bei technologiniai įvadai <br />Reikia paruošti techninę patalpą (minimaliai 1,5m2), kur bus sumontuota: filtravimo blokas, šildytuvai, siurbliai, valdymo ir apsaugos blokas ir kt. techninė įranga. Būtina privesti šiuos įvadus:<br />a) Kanalizacija Iki baseino įrangos montavimo vietos turi būti atvestas Ø50 kanalizacijos vamzdis, kuris turi būti tiesiogiai sujungtas su Ø100 kanalizacijos linija. Atkarpoje nuo baseino įrangos iki Ø100 kanalizacijos linijos neturi būti trapų. Jeigu jūs turite biologinius vandens valymo įrenginius, numatykite atskirą drenažinį šulinį baseino išleidimui (baseino Chemikalai pavojingi nuotėkų valymo bakterijoms)<br />b) Avarinis persipylimas (skimeriniam baseinui)<br />Iki skimerio montavimo vietos turi būti atvestas Ø50 kanalizacijos vamzdis, kuris užtikrintų vandens persipylimą į kanalizaciją vandens papildymo gedimo atveju (vandens savaiminis išbėgimas; jeigu to padaryti neįmanoma, automatinio vandens papildymo montuoti nerekomenduojame).<br />c) Avarinis persipylimas (baseinui su persipylimu)<br />Iki persipylimo rezervuaro vietos turi būti atvestas Ø100 kanalizacijos vamzdis, kuris užtikrintų vandens persipylimą į kanalizaciją automatinio vandens papildymo gedimo atveju (vandens savaiminis išbėgimas; jeigu to padaryti neįmanoma, būtina įrengti prieduobę su avariniu siurbliuku).<br />d) Techninės patalpos vieta<br />Jei įranga montuojama prieduobėje, papildomai reikia įrengti ventiliaciją, avarinį persipylimą, drenažą, hermetišką dangtį.<br />e) Elektra<br />Atvedamas varinis el. kabelis (kabelio rūšį nurodo Rangovo atstovas, įvertinęs el. komplektaciją) iki tos vietos, kur bus statomas elektros valdymo skydelis. Elektros skydelio vietą žiūrėti brėžiniuose arba derinti su rangovo meistru objekte.<br />f) Vandentiekis<br />Iki baseino įrangos montavimo vietos turi būti atvesta šalto vandens linija Ø ~15-32, kuri užbaigiama sklende su sriegiu. Lauko baseinai gali būti užpildomi ne iš techninės patalpos (pvz. nuo sodo laistymo sistemos).<br />g) Šilumokaitis<br />Iki tos vietos, kur bus kabinamas šilumokaitis, atvedami Ø 1’’ paduodamojo ir grįžtamojo termofikacinio vandens vamzdžiai. Baseino šilumokaičiui turi būti skirtas atskiras šildymo katilo kontūras. Kontūras turi turėti sklendes tiek ant paduodamosios, tiek ir ant grįžtamosios linijos.<br />h) Prožektoriaus jungiklis<br />Nuo baseino įrangos skydelio iki tos vietos, kur planuojama statyti baseino prožektoriaus jungiklį, reikia atvesti 1,5mm² dvigyslį laidą. Prožektoriaus jungiklio vietą nustato šeimininkas kartu su rangovo atstovu, atvykusiu į objektą.</p> <p>4. Vamzdynų hermetiškumas<br />Hidrauliniai bandymai. Esant sudėtingoms vamzdynų sistemoms, užbetonuojamų arba užkasamų vamzdynų sandarumas turi būti patikrintas hidrauliniais bandymais. Hidrauliniai bandymai atliekami ne anksčiau kaip praėjus 24 valandoms po vamzdynų suklijavimo. Iš anksto perspėjęs Užsakovą, hidraulinius bandymus organizuoja Rangovas, dalyvaujant (ir pasirašant ant hidraulinio išbandymo akto) Užsakovo atstovui. Jeigu Užsakovas užbetonuoja, užkasa ar kitaip paslepia vamzdynus, Rangovui dar neatlikus hidraulinių bandymų, bet kokie vamzdyno nesandarumai pastebėti ateityje (bei žala, atsiradusi dėl tokių nesandarumų) pereina Užsakovo atsakomybėn.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
 • Baseinų chemijos instrukcija
  <p>Baseino vandens priežiūros produktai.<br />pH-minus (pH mažinimui)<br />PASKIRTIS: Priemonė baseino vandens priežiūrai. Mažina baseino vandens pH. pH turi būti 7,0–7,4.<br />DOZAVIMAS: Kad sumažintumėt pH lygį 0,2 dalimi, naudoti 150g priemonės 10m3 baseino vandens.<br />NAUDOJIMO BŪDAS: Reikiamą dozę ištirpinkite 5-10 litruose vandens ir išpilkite į baseiną priešais vandens purkštuką.<br />SUDĖTIS: Sodos bisulfatas.<br />SAUGOS REIKALAVIMAI<br />Sukelia nudegimus. Erzina kvėpavimo takus. <br />Papuolus į akis, nedelsiant praplaukite dideliu kiekiu vandens, po to kreipkitės į gydytoją. <br />Po kontakto su oda nedelsiant nusiprauskite dideliu kiekiu vandens. <br />Naudojant priemonę, apsivilkite specialią rūgštims atsparią aprangą, mūvėkite pirštines.<br />Naudokite priemones akių ir veido apsaugai (akinius, kaukę).<br />Nelaimingo atsitikimo ar ligos atveju nedelsiant kreipkitės į gydytoją, parodykite etiketę.<br />Saugokite pakuotę nuo drėgmės.</p> <p>pH+plius (pH didinimui)<br />PASKIRTIS: Priemonė baseino vandens priežiūrai. Didina baseino vandens pH. pH turi būti 7,0–7,4.<br />DOZAVIMAS: Kad padidintumėte pH lygį 0,2 dalimi, naudokite 150 g priemonės 10m3 baseino vandens.<br />NAUDOJIMO BŪDAS: Reikiamą dozę ištirpinkite 5-10 litruose karšto vandens (40oC) ir išpilkite į baseiną priešais vandens purkštuką.<br />SUDĖTIS: Sodos karbonatas.<br />SAUGOS REIKALAVIMAI<br />Dirgina akis<br />Neįkvėpti dulkių.<br />Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.<br />Nenaudojant sandėliuoti sausoje patalpoje, kurioje yra pastovi temperatūra.<br />Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.</p> <p>Greito tirpimo chloro tabletės 20 gr (Schelltabletten)<br />PASKIRTIS: Priemonė greitam baseino vandens dezinfekavimui. Greito tirpimo chloro granulės naudojamos staigiam baseino vandens chloravimui. Prieš naudojant chloro granules būtina įsitikinti, kad baseino vandens pH yra 7,0 - 7,4. <br />NAUDOJIMO BŪDAS, DOZAVIMAS<br />Pirminis dozavimas: Naujai pripildžius baseiną ar smarkiai užsiteršus baseino vandeniui naudokite nuo 150 iki 200g priemonės 10m3 baseino vandens.<br />Kasdieninis dozavimas: Jei nenaudojate lėto tirpimo chloro tablečių, naudokite 50g priemonės 10m3 baseino vandens į savaitę kartą. Reikiamą dozę ištirpinkite keliuose litruose vandens (Dėmesio! Nepilkite vandens ant chemikalo). Gautą tirpalą išpilkite ant baseino paviršiaus priešais purkštuką (nurodytos dozės gali būti netikslios, kadangi priklauso nuo daugelio faktorių, tokių kaip baseino apkrovimas, temperatūra, lietūs ir kt.). Rekomenduojama reguliariai tikrinant palaikyti reikiamą chloro kiekį vandenyje. Laisvo liekamojo chloro kiekis baseino vandenyje turi būti išlaikytas nuo 0,5 iki 2,0 mg/l (lauko baseinų – iki 3,0 mg/l), baseinų vandenyje, skirtame vaikams iki 7 metų amžiaus, liekamojo aktyvaus chloro koncentracija turi būti palaikoma nuo 0,3 iki 1,0 mg/l.<br />SUDĖTIS: Dichloroizocianurinės rūgšties sodos druska. <br />SAUGOS REIKALAVIMAI<br />Katalizuoja degių medžiagų užsiliepsnojimą. Kenksmingas nurijus. Reaguodamas su rūgštimis, išskiria toksiškas dujas. Erzina akis ir kvėpavimo takus. Labai toksiškas vandens organizmams. Gali ilgam sukelti kenksmingą poveikį vandens aplinkai. Saugokite užrakintą, nepasiekiamoje vaikams vietoje. Saugokite pakuotę nuo drėgmės. Papuolus į akis, nedelsiant praplaukite dideliu kiekiu vandens, po to kreipkitės į gydytoją. Įvykus gaisrui arba sprogimui, neįkvėpkite dūmų. Nurijus, nedelsiant kreipkitės į gydytoją, parodykite etiketę. Venkite nutekėjimo į aplinką. Peržiūrėkite saugos duomenų lapus. DĖMESIO ! Nemaišykite su kitais produktais, gali išsiskirti pavojingos dujos (chloras).</p> <p>Lėto tirpimo chloro tabletės 200g (Grostabletten)<br />PASKIRTIS: Priemonė pastoviam baseino vandens dezinfekavimui. Lėto tirpimo chloro tabletės naudojamos lėtam ir pastoviam baseino vandens chloravimui. Prieš naudojant chloro tabletes būtina įsitikinti, kad baseino vandens pH yra 7,0 - 7,4. Laisvo liekamojo chloro kiekis baseino vandenyje turi būti išlaikytas nuo 0,5 iki 2,0 mg/l (lauko baseinų – iki 3,0 mg/l), baseinų vandenyje, skirtame vaikams iki 7 metų amžiaus, liekamojo aktyvaus chloro koncentracija turi būti palaikoma nuo 0,3 iki 1,0 mg/l.<br />DOZAVIMAS IR NAUDOJIMO BŪDAS<br />Po pirminio dozavimo, atlikto su greitai tirpstančio chloro tabletėmis arba granulėmis, į baseino vandens surinkėjo (vandens surinktuvo) krepšelį įdėkite 1 tabletę 25m3 baseino vandens (nuo 7 iki 10 dienų priežiūrai). Kai viena tabletė susinaudoja, įdėkite naują tabletę.<br />SUDĖTIS: Trichloroizocianurinė rūgštis <br /> Aktyvus chloras <br />SAUGOS REIKALAVIMAI<br />Katalizuoja degių medžiagų užsiliepsnojimą. Kenksmingas nurijus. Reaguodamas su rūgštimis, išskiria toksiškas dujas. Erzina akis ir kvėpavimo takus. Labai toksiškas vandens organizmams. Gali ilgam sukelti kenksmingą poveikį vandens aplinkai. Saugokite užrakintą, nepasiekiamoje vaikams vietoje. Saugokite pakuotę nuo drėgmės. Papuolus į akis, nedelsiant praplaukite dideliu kiekiu vandens, po to kreipkitės į gydytoją. Įvykus gaisrui arba sprogimui, neįkvėpkite dūmų. Nurijus, nedelsiant kreipkitės į gydytoją, parodykite etiketę. Venkite nutekėjimo į aplinką. Peržiūrėkite saugos duomenų lapus. DĖMESIO ! Nemaišykite su kitais produktais, gali išsiskirti pavojingos dujos (chloras).</p> <p>Algicidas (ALBA EX)<br />PASKIRTIS: Priemonė baseino vandens priežiūrai. Naudojama dumblių naikinimui ir jų atsiradimo prevencijai.<br />DOZAVIMAS <br />Pirminis dozavimas: Naujai užpildžius baseiną naudoti 200ml priemonės 10m3 baseino vandens.<br />Kasdieninis dozavimas: Vieną kartą į savaitę naudoti 50-100 ml priemonės 10m3 baseino. Taip pat reikia padidinti dozavimą, jeigu labai didelis baseino lankomumas, aukšta temperatūra, dažni lietūs.<br />NAUDOJIMO BŪDAS<br />Naudojimas: Reikiamą dozę ištirpinkite keliuose litruose vandens ir pilkite į vandenį pagal baseino sieneles.<br />Baktericidinis naudojimas: Po baseino valymo, padarykite specialų tirpalą, ištirpindami 50ml priemonės 1 litrui vandens. Gautu tirpalu ištepkite baseino kraštus ir siūles. Po valandos nuplaukite. Pripildykite baseiną vandeniu. <br />SUDĖTIS: Ketvirtiniai amonio druskų junginiai.<br />SAUGOS REIKALAVIMAI<br />Priemonė erzina odą. Galimi stiprūs akių pažeidimai. <br />Papuolus į akis, nedelsiant praplaukite dideliu kiekiu vandens, po to kreipkitės į gydytoją.<br />Po kontakto su oda nedelsiant nusiprauskite dideliu kiekiu vandens.<br />SAUGOKITE UŽRAKINTĄ, NEPASIEKIAMOJE VAIKAMS VIETOJE.<br />Naudojant priemonę mūvėkite pirštines, saugokite akis ir veidą.</p> <p>Flokuliantas<br />PASKIRTIS: Priemonė baseino vandens skaidrinimui. Padidina filtro efektyvumą, sujungia smulkias daleles į stambesnes, kad filtras jas surinktų. Tinka naudoti tik su kvarcinio smėlio filtrais.<br />Flokuliantas skystas<br />ŠOKO DOZAVIMAS: 200 ml priemonės 10 m3 vandens jei vanduo yra stipriai drumstas. Sustabdykite filtravimą, praskieskite flokuliantą inde ir tolygiai paskleiskite baseino vandens paviršiuje. Palikite per naktį, kad susiformuotu pilkos nuosėdos kurios nusės baseino dugne. Pašalinkite visus nešvarumus, kurie lieka ant baseino dugno su vakuuminiu dugno valymo šepečiu į kanalizaciją, kad šie nepatektų į filtrą. Tuomet vėl įjunkite baseino filtravimą.</p> <p>Flokulianto kasetės<br />DOZAVIMAS: 1 kasetę 25 m3 vandens, kas 14 dienų, naudoti skimerio krepšelyje. Lėtai tirpstantis flokuliantas, skirtas baseino vandens skaidrinimui. Pašalina smulkiausias nešvarumų daleles, dėl kurių vanduo atrodo drumstas ir pilkas.<br />SAUGOS REIKALAVIMAI<br />Priemonė graužia akis ir odą.<br />Naudojant priemonę mūvėkite pirštines, saugokite akis ir veidą.<br />Papuolus į akis, tuoj pat praplaukite dideliu kiekiu vandens, po to<br />kreipkitės į gydytoją.<br />Patekus ant odos nuplaukite dideliu kiekiu vandens.<br />Niekada nepilkite chemikalų į baseiną tada, kai baseine yra besimaudančių žmonių.</p> <p>TESTERIS CL/PH<br />“DPD-1” – chloro lygio testavimo tabletės<br />Tabletės skirtos chloro lygiui baseino vandenyje testuoti. Kasdien naudojantis baseinu, chloro lygį rekomenduotina patikrinti kartą per dieną. Viešuosiuose baseinuose chloro lygio testavimą būtina atlikti 2 kartus per dieną.<br />Chloro lygis baseino vandenyje nuo 0,5 iki 2,0 mg/l (lauko baseinų – iki 3,0 mg/l), baseinų vandenyje, skirtame vaikams iki 7 metų amžiaus, liekamojo aktyvaus chloro koncentracija turi būti palaikoma nuo 0,3 iki 1,0 mg/l.</p> <p>„Phenol Red” – tabletės pH lygio testavimui<br />Tabletės skirtos pH lygio baseino vandenyje testavimui. Kasdien naudojantis baseinu, pH lygio testavimą rekomenduotina atlikti kartą per dieną. Viešuosiuose baseinuose pH lygio testavimą būtina atlikti du kartus per dieną.<br />PH lygis baseino vandenyje turi būti 7,0-7,4.</p> <p>Baseino priežiūra. Eiliškumas.<br />Baseino vidinio paviršiaus ir įrangos valymą būtina atlikti kartą per savaitę. Tam būtina:<br />1.Praplauti filtrą (žr. filtro praplovimo instrukciją), išvalyti vandens surinktuvo krepšelį.<br />2.Naudojant baseino valymo įrangą, išvalyti baseino dugną (jei užsiteršė).<br />3.Naudojant baseino valymo įrangą, išvalyti baseino sienas (jei užsiteršė).<br />4.Naudojant rankinį testerį, pamatuoti bromo ir pH lygį baseino vandenyje.<br />5.Chemijos produktų dozavimas:<br />1 diena:<br />a)sureguliuojama pH lygis pagal testerio parodymus: 150 g ph- sumažinti 0,2 dalimi 10 m3 vandens;<br />b)naujai užpildžius vandeniu ar „šokui“ atlikti 150 g greito chloro 10 m3 vandens.<br />c)profilaktiškai įpilamas flokuliantas: 100 ml 10 m3. Vėliau naudojamos flokulianto kasetės (maišeliai), 1 kasetė – 25 m3 vandens kas 14 dienų.<br />2 diena:<br />d)profilaktiškai įpilamas algicidas: 100 ml 10 m3 vandens kas 7 dienas arba naujai užpildžius vandeniu ar pažaliavus vandeniui 200 ml 10 m3 vandens.<br />e)sureguliuojamas chloro lygis pagal testerio parodymus: 1 tabletė 200 g 10 m3 vandens 7-10 dienų ;</p> <p>6.Techninė baseino įrangos apžiūra.</p> <p>Linksmų maudynių!</p>
 • Apie baseinų chemiją
  <p><span style="font-family:'trebuchet ms', geneva;color:#000000;font-size:10pt;">Baseino vanduo turi būti švarus, skaidrus, visiškai išvalytas nuo įvairių teršalų, bakterijų, mikrobų, kurie gali būti nematomi plika akimi. Įvairios bakterijos, dumbliai, grybeliai, vandenyje dauginasi labai greitai, todėl gali sukelti problemų, tiek žmogaus sveikatai, tiek pakenkti baseino įrangai. Tam užkirsti kelią ir turėti krištolo skaidrumo, švarų ir higienišką vandeni, reikia naudoti vandens priežiūros chemines priemones.</span><br /><strong><span style="font-family:'trebuchet ms', geneva;color:#000000;font-size:10pt;">Vandens dezinfekcija.</span></strong><br /><span style="font-family:'trebuchet ms', geneva;color:#000000;font-size:10pt;">Baseino vanduo yra dezinfekuojamas, norint panaikinti bakterijas, dumblius ir grybelius. Labiausiai naudojami ir veiksmingi produktai,kurių sudėtyje yra chloro.</span><br /><strong><span style="font-family:'trebuchet ms', geneva;color:#000000;font-size:10pt;">PH reguliavimas.</span></strong><br /><span style="font-family:'trebuchet ms', geneva;color:#000000;font-size:10pt;">Tai šarmų ir rūgščių pusiausvira baseino vandenyje. Dezinfekcijos priemonės yra efektyviausios, kai vandens ph yra tarp 7,0 ir 7,4. Vanduo neturėtų būti nei pernelyg šarminis nei per rūgštus. Naudojamos ph reguliavimui priemonės ph-minus arba ph plus.</span><br /><strong><span style="font-family:'trebuchet ms', geneva;color:#000000;font-size:10pt;">Dumblių kontrolė.</span></strong><br /><span style="font-family:'trebuchet ms', geneva;color:#000000;font-size:10pt;">Vandenyje dauginasi dumbliai, todėl reikia naudoti prevencines priemones dumblių naikinimui. Tam yra naudojamos priemonės algicidai. Geriausia priemonė dumblių prevencijai bei jau atsiradus dumbliams, yra greito tirpimo chloras.</span><br /><strong><span style="font-family:'trebuchet ms', geneva;color:#000000;font-size:10pt;">Flokuliacija.</span></strong><br /><span style="font-family:'trebuchet ms', geneva;color:#000000;font-size:10pt;">Flokuliantai vandens skaidrinimui skirtos priemonės. Vandenyje esančius smulkius nešvarumus "suriša" į stambesnius, kurie vandens filtravimo pagalba nusėda filtre. Tokiu būdu vanduo tampa skaidresnis ir švaresnis. </span><br /><strong><span style="font-family:'trebuchet ms', geneva;color:#000000;font-size:10pt;">Vandens testavimas</span></strong><br /><span style="font-family:'trebuchet ms', geneva;color:#000000;font-size:10pt;">Chloro, ph, šarmingumui,aktyvaus deguonies,vandens kietumo nustatymui yra naudojami įvairūs testai. Priemonės algicidai ir flokuliantai yra naudojami profilaktiškai, pagal instrukciją. </span><br /><strong><span style="font-family:'trebuchet ms', geneva;color:#000000;font-size:10pt;">Daugiafunkcinės chloro tabletės.</span></strong><br /><span style="font-family:'trebuchet ms', geneva;color:#000000;font-size:10pt;">Ilgalaikiam dezinfekavimui, skaidrinimui ir dumblių naikinimui baseine.Vienoje tabletėje chloras,flokuliantas,algicidas. Daugiafunkcinis chloras, tai paprastesnis būdas prižiūrėti baseino vandenį. </span><br /><strong><span style="font-family:'trebuchet ms', geneva;color:#000000;font-size:10pt;">Be chloro.</span></strong><br /><span style="font-family:'trebuchet ms', geneva;color:#000000;font-size:10pt;">Aktyvus deguonis, tai alternatyva vandens dezinfekcijai vietoj chloro. Aktyvus deguonis, tai produktas be chloro! Jei baseinas nėra intensyviai naudojamas, tuomet šis produktas bus veiksmingas. Kartas nuo karto, į 1-2 mėnesius, profilaktiškai rekomenduojama atlikti vandens "šoką" su greito veikimo chloru.</span><br /><strong><span style="font-family:'trebuchet ms', geneva;color:#000000;font-size:10pt;">Testavimo priemonės.</span></strong><br /><span style="font-family:'trebuchet ms', geneva;color:#000000;font-size:10pt;">Testavimo tabletės,nustato baseino vandens rūgščių/šarmų pusiausvyrą ir laisvo chloro koncentraciją vandenyje. DPD tabletės skirtos chlorui, RED ph nustatymui, DPD4 aktyviam deguoniui.</span><br /><strong><span style="font-family:'trebuchet ms', geneva;color:#000000;font-size:10pt;">Valikliai.</span></strong><br /><span style="font-family:'trebuchet ms', geneva;color:#000000;font-size:10pt;">Valikliai baseinui, skirti valyti sunkiems organiniams teršalams nuo baseinų paviršiaus.</span></p> <p><span style="font-family:'trebuchet ms', geneva;color:#000000;font-size:10pt;"> </span></p>