Kategorijos

NAUJIENA!

Hibridinė sauna

plačiau

Naujienos

Betoninio baseino paruošiamieji darbai

Paruošiamieji darbai ir techniniai reikalavimai
1. Duobės paruošimas betoninio baseino korpusui.
Būtina iš anksto išsiaiškinti, ar 2,0m gylyje nėra pravestų vamzdžių ar kitų komunikacijų, kurias, kasant duobę, galima pažeisti.
Betonuojamo baseino techninį projektą ruošia statybos konstruktorius, atsižvelgdamas į technologinių angų išdėstymą.
Rangovas pateikia betoninio baseino detalių išsidėstymą, suderina su užsakovu, pateikia reikalingų technologinių angų matmenis, nurodo inžinerinių privedimų taškus. Suderintus brėžinius privalo pasirašyti abi šalys.Jeigu objekte yra aukšti gruntiniai vandenys, Užsakovas turi užtikrinti, kad baseino sienos būtų hidroizoliuotos, o po baseinu (bei šalia esančiomis prieduobėmis įrangai) būtų įrengta drenažo sistema. Jei drenažo sistemos Užsakovas neįrengia, Rangovas neprisiima atsakomybės dėl gruntinių vandenų padarytos žalos!
2. Paruošiamieji bedrastatybiniai darbai
a) Angos per pamatą
Per namo pamatą ir reikiamas sienas turi būti pragręžtos angos PVC vamzdžiams ir kabeliams pravesti (tikslias angų vietas ir diametrus nurodo rangovo atstovas, atvykęs į objektą).
b) Tranšėjos
Nuo baseino iki įrangos montavimo vietos turi būti paruošta tranšėja vamzdžiams ir kabeliams kloti. Jeigu nėra numatyta projekte, tranšėjos vietą, plotį ir gylį nurodo firmos meistras, apsilankęs objekte.
c) Angos baseino sienose (baseinams su plėvele)
Užsakovas turi palikti angas baseino sienose ir dugne įdėtinėms baseino detalėms (prožektoriui, vandens surinktuvui, purkštukams, trapui, masažinei srovei ir pan.), o įstatytas detales užbetonuoti. Angų vieta (pagal suderintą detalių išdėstymą) ir dydis turi būti nurodyti brėžiniuose. Detalės į angas sienose įstatomos tik tada, kai baseino sienos yra galutinai išlygintos ir išglaistytos paskutiniu glaisto sluoksniu.
d) Detalių įmontavimas (plyteliniams baseinams)
Užsakovas turi leisti baseino sienų klojiniuose ir dugne įstatyti įdėtines baseino detales (prožektoriui, vandens surinktuvui, purkštukams, masažinei srovei ir pan.), o įstatytas detales užbetonuoti. Detalių išdėstymas turi būti pateiktas brėžiniuose ir suderintas.
e) Baseino sienų paruošimas (plėvelei)
Betoninio baseino karkaso sienos turi būti hidroizoliuotos, lygios ir nuglaistytos vandeniui atspariu netrupančiu glaistu (cemento pagrindu, skirtu lauko darbams). Baseino kraštas (5cm) turi būti status ir nenutrupėjęs. Baseino sienų ir dugno paviršius - su ne didesniu kaip 2mm nelygumu 2 tiesmetrių ilgyje. Baseino briaunos kampas - 90o±2o.
f) Kopėtėlės
Kopėtėlių montavimo vietoje palikti angas jų įbetonavimui. Kopėtėlių montavimo vietą nustato užsakovas kartu su rangovo atstovu, atvykusiu į objektą.
g) Prieduobė
Masažo siurbliams reikia techninėje patalpoje ne didesniu kaip 5m atstumu nuo baseino padaryti prieduobę , kurioje turi būti drenažas arba avarinis siurbliukas.
h) Oro kompresorius
Jeigu oro kompresorius montuojamas žemiau vandens lygio, reikia padaryti apie 1 metro aukščio kilpą virš vandens lygio. Kilpos montavimo vietą nustato šeimininkas kartu su rangovo atstovu, atvykusiu į objektą.

3. Vietos įrangai paruošimas bei technologiniai įvadai
Reikia paruošti techninę patalpą (minimaliai 1,5m2), kur bus sumontuota: filtravimo blokas, šildytuvai, siurbliai, valdymo ir apsaugos blokas ir kt. techninė įranga. Būtina privesti šiuos įvadus:
a) Kanalizacija Iki baseino įrangos montavimo vietos turi būti atvestas Ø50 kanalizacijos vamzdis, kuris turi būti tiesiogiai sujungtas su Ø100 kanalizacijos linija. Atkarpoje nuo baseino įrangos iki Ø100 kanalizacijos linijos neturi būti trapų. Jeigu jūs turite biologinius vandens valymo įrenginius, numatykite atskirą drenažinį šulinį baseino išleidimui (baseino Chemikalai pavojingi nuotėkų valymo bakterijoms)
b) Avarinis persipylimas (skimeriniam baseinui)
Iki skimerio montavimo vietos turi būti atvestas Ø50 kanalizacijos vamzdis, kuris užtikrintų vandens persipylimą į kanalizaciją vandens papildymo gedimo atveju (vandens savaiminis išbėgimas; jeigu to padaryti neįmanoma, automatinio vandens papildymo montuoti nerekomenduojame).
c) Avarinis persipylimas (baseinui su persipylimu)
Iki persipylimo rezervuaro vietos turi būti atvestas Ø100 kanalizacijos vamzdis, kuris užtikrintų vandens persipylimą į kanalizaciją automatinio vandens papildymo gedimo atveju (vandens savaiminis išbėgimas; jeigu to padaryti neįmanoma, būtina įrengti prieduobę su avariniu siurbliuku).
d) Techninės patalpos vieta
Jei įranga montuojama prieduobėje, papildomai reikia įrengti ventiliaciją, avarinį persipylimą, drenažą, hermetišką dangtį.
e) Elektra
Atvedamas varinis el. kabelis (kabelio rūšį nurodo Rangovo atstovas, įvertinęs el. komplektaciją) iki tos vietos, kur bus statomas elektros valdymo skydelis. Elektros skydelio vietą žiūrėti brėžiniuose arba derinti su rangovo meistru objekte.
f) Vandentiekis
Iki baseino įrangos montavimo vietos turi būti atvesta šalto vandens linija Ø ~15-32, kuri užbaigiama sklende su sriegiu. Lauko baseinai gali būti užpildomi ne iš techninės patalpos (pvz. nuo sodo laistymo sistemos).
g) Šilumokaitis
Iki tos vietos, kur bus kabinamas šilumokaitis, atvedami Ø 1’’ paduodamojo ir grįžtamojo termofikacinio vandens vamzdžiai. Baseino šilumokaičiui turi būti skirtas atskiras šildymo katilo kontūras. Kontūras turi turėti sklendes tiek ant paduodamosios, tiek ir ant grįžtamosios linijos.
h) Prožektoriaus jungiklis
Nuo baseino įrangos skydelio iki tos vietos, kur planuojama statyti baseino prožektoriaus jungiklį, reikia atvesti 1,5mm² dvigyslį laidą. Prožektoriaus jungiklio vietą nustato šeimininkas kartu su rangovo atstovu, atvykusiu į objektą.

4. Vamzdynų hermetiškumas
Hidrauliniai bandymai. Esant sudėtingoms vamzdynų sistemoms, užbetonuojamų arba užkasamų vamzdynų sandarumas turi būti patikrintas hidrauliniais bandymais. Hidrauliniai bandymai atliekami ne anksčiau kaip praėjus 24 valandoms po vamzdynų suklijavimo. Iš anksto perspėjęs Užsakovą, hidraulinius bandymus organizuoja Rangovas, dalyvaujant (ir pasirašant ant hidraulinio išbandymo akto) Užsakovo atstovui. Jeigu Užsakovas užbetonuoja, užkasa ar kitaip paslepia vamzdynus, Rangovui dar neatlikus hidraulinių bandymų, bet kokie vamzdyno nesandarumai pastebėti ateityje (bei žala, atsiradusi dėl tokių nesandarumų) pereina Užsakovo atsakomybėn.

 

 

 

 

 

 

 

betoninio baseino paruošiamieji darbai

Betoninio baseino paruošiamieji darbai

Subkategorijos