Kategorijos

NAUJIENA!

Hibridinė sauna

plačiau

I. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo - pardavimo sutartis, sudaromos tarp Pirkėjo (toliau Jūs) ir Pardavėjo UAB „Baseinai ir fontanai” Zietelos g. 3, Vilnius, LT-03160, MATA verslo centras, Įmonės kodas: 302298623, PVM kodas: LT100004824518, tel.nr. +370 688 77055 (toliau – www.baseinaifontanai.lt) dalis, supažindinančios Jus su elektroninės parduotuvės www.baseinaifontanai.lt (toliau - el. parduotuvė) prekių pirkimo - pardavimo sąlygomis bei nustatančios www.baseinaifontanai.lt ir Jūsų teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu - pardavimu el. parduotuvėje.

1.2. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis turi teisę:

1.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

1.2.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

1.2.3. juridiniai asmenys;

1.2.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.3. Jūs galite užsisakyti prekes www.baseinaifontanai.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

1.3.1. internetu užsiregistruodami www.baseinaifontanai.lt (įvesdami savo registracijos vardą ir slaptažodį);

1.3.2. internetu nesiregistruodami www.baseinaifontanai.lt;

1.3.3. biure, adresu: Zietelos g. 3, Vilnius, LT-03160, MATA verslo centras

1.3.4. telefonu +370 688 77055

1.3.5. Jūs, užsisakydami prekes internetu (1.3.1 – 1.3.2 punktai) www.baseinaifontanai.lt sistemoje pateiktuose informacijos laukuose privalote nurodyti tinkamam prekių užsakymo vykdymui būtinus savo Asmens duomenis, kurie www.baseinaifontanai.lt tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka. Pateikdami užsakymą Jūs sutinkate su Taisyklėmis ir jų taikymu.

1.3.6. Prekių užsakymai, pateikti telefonu ar biure, vykdomi Taisyklių nustatyta tvarka ir jiems taikomos Privatumo politikos nuostatos. Pateikdami užsakymą Jūs sutinkate su Taisyklėmis ir jų taikymu.  

1.4. Jūsų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis el. parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei šių Taisyklių Priede "Privatumo politika".

1.5. Prekių kainos, nurodytos el. parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes el. parduotuvėje. Prekių kainos el. parduotuvėje yra nurodytos įskaičius PVM. Pristatymo kainos neįskaičiuotos.

1.6. Sutartis tarp Jūsų (pirkėjo) ir www.baseinaifontanai.lt (pardavėjo) laikoma sudaryta, kai Jūs el. parduotuvėje suformuojate prekių krepšelį, įvykdote visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas. Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą www.baseinaifontanai.lt Jus informuoja išsiųsdamas pranešimą Jūsų nurodytu el. pašto adresu. Sutartis pasirašyta tarp www.baseinaifontanai.lt ir tarp Jūsų yra saugoma el. parduotuvėje.

1.7. Šiose el. parduotuvės Taisyklėse nenurodytus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai.


II. Jūsų teisės ir pareigos 

2.1. Jūs galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš el. parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių, iš anksto suderinę prekių pristatymo terminą.

2.2. Jūs, naudodamasis el. parduotuvės paslaugomis, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

2.3. Jūs turite teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.4. Jūs turite teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

2.5. Jūs www.baseinaifontanai.lt el. parduotuvės registracijos formoje privalote pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Pasikeitus Jūsų asmens duomenims, Jūs privalo duomenis atnaujinti.

2.6. Jūs atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.

2.7. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais.

2.8. Jūs privalote priimti užsakytas prekes. Jei Jūs, be svarbių priežasčių atsisakote priimti prekes, Jūs privalote padengti prekių pristatymo išlaidas.

2.9. Jūs privalote sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkę atsiimti prekes biure, Jūs privalote jas atsiimti per nurodytus terminus.

2.10. Jūs įsipareigojate neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos ir prisijungimo duomenų. Jeigu Jūs prarandate prisijungimo duomenis, privalote nedelsiant informuoti www.baseinaifontanai.lt. www.baseinaifontanai.lt neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Jūsų prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės el. parduotuvės administratoriui pakeisti Jūsų prisijungimo duomenis. Tokiu atveju www.baseinaifontanai.lt turi teisę laikyti, kad veiksmus el. parduotuvėje atlikote Jūs.

2.11. www.baseinaifontanai.lt neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Jūsų bankininkystės sistema, sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami el. parduotuvės paslaugomis.

2.12. Jūs turite kitų teisių/ įsipareigojimų, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, www.baseinaifontanai.lt naudojimosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

 

III. www.baseinaifontanai.lt teisės ir pareigos

3.1. www.baseinaifontanai.lt turi teisę iš anksto neįspėjęs anuliuoti Jūsų užsakymą, jeigu Jūs, pasirinkę Taisyklių 4.2.1 ar 4.2.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumokate už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

3.2. www.baseinaifontanai.lt turi teisę susisiekti su Jumis užsakyme nurodytais kontaktais, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Jumis dienos.

3.3. www.baseinaifontanai.lt turi teisę atšaukti Jūsų užsakymą neįspėjus iš anksto jeigu:

3.3.1. jei www.baseinaifontanai.lt nepavyksta susisiekti su Jumis per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo.

3.3.2. jei Jūs nepateikiate www.baseinaifontanai.lt prašomos informacijos.

3.4. jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Jūs nesilaikote kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, www.baseinaifontanai.lt turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Jūsų duomenis arba apriboti Jūsų teisę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Jūsų pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsakote tik Jūs pats.

3.5. www.baseinaifontanai.lt pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Jūsų registraciją ir naudojimosi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Jūs užsiimate neleistina veikla ar kitaip bandote pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

3.6. www.baseinaifontanai.lt įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Jums naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

3.7. www.baseinaifontanai.lt įsipareigoja aiškiai ir suprantamai el.parduotuvėje suteikti Jums informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228-7 straipsnyje.

3.8. www.baseinaifontanai.lt įsipareigoja gerbti Jūsų privatumą, Jūsų Asmens duomenis tvarkyti Taisyklių, Privatumo politikos, www.baseinaifontanai.lt naudojimosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.

3.9. www.baseinaifontanai.lt įsipareigoja Taisyklių numatytomis sąlygomis pateikti Jūsų užsakytas prekes ir priimti Jūsų grąžinamas prekes.

3.10. www.baseinaifontanai.lt, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigoja Jums pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius priimti prekės analogą, sumokėtus pinigus grąžinsime per 72 valandas, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą.

 

IV. Apmokėjimo tvarka 

4.1. Prekių kainos, nurodytos el. parduotuvės www.baseinaifontanai.lt prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes el. parduotuvėje www.baseinaifontanai.lt. Prekių kainos nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi. Pristatymo kaina į prekės kainą neįskaičiuota.

4.2. Už užsakytas prekes Jūs galite atsiskaityti vienu iš šių būdų (atsiskaitymų pasirinkimas gali būti ribojamas, todėl galutinis atitinkamam užsakymui taikytinų atsiskaitymo būdu sąrašas nurodomas prie atitinkamo užsakymo):

4.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste;

4.2.2. banko pavedimu;

4.2.3. grynaisiais pinigais ar banko kortele prekių pristatymo/atsiėmimo metu;

4.2.4. naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga;

4.3. Kai www.baseinaifontanai.lt gauna apmokėjimą už prekes arba gaunamas patvirtinimas dėl pirkimo finansavimo, patvirtinamas prekių užsakymas.

4.4. Jūs, patvirtindami Taisykles, sutinkate, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekėms taikomi garantijos dokumentai, jam gali būti pateikiamos fiziniu būdu kartu su prekėmis arba elektroniniu būdu, nurodytu elektroninio pašto adresu, iš karto po užsakymo įvykdymo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomi www.baseinaifontanai.lt rekvizitai, pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

4.5. Prekių kaina, tik išimtiniais atvejais, gali keistis po to, kai www.baseinaifontanai.lt patvirtino užsakymą, dėl nuo www.baseinaifontanai.lt nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jeigu kainos keitimo priežastys yra pagrįstos ir tokiu atveju Jūs nesutinkate įsigyti prekės nauja kaina, Jūs gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai www.baseinaifontanai.lt per 2 (dvi) darbo dienas www.baseinaifontanai.lt elektroninės prekybos tinklapyje nurodytais kontaktais. Anuliavus užsakymą numatyta tvarka, www.baseinaifontanai.lt įsipareigoja grąžinti Jums visą sumokėtą sumą pagal tą anuliuotą užsakymą. Kainos keitimo priežasčių pagrįstumas yra vertinamas kiekvienu konkrečiu atveju.

 

V. Prekių pristatymas 

5.1. Užsakydami prekes Jūs galite pasirinkti vieną iš prekių pristatymo būdų, įvardytų konkrečiame www.baseinaifontanai.lt parduodamos prekės pasiūlyme.

5.2. Jei Jūs, užsakymo metu, pasirenkate prekių pristatymo paslaugą į savo pasirinktą vietą (namai, sodyba, biuras...):

5.2.1.1. tai Jūs įsipareigojate nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

5.2.1.2 tai Jūs įsipareigojate prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Jūs prekių pats nepriimate nors prekės yra pristatytos Jūsų nurodytu adresu, www.baseinaifontanai.lt arba jo įgaliotas atstovas turi teisę perduoti prekes Jūsų nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o Jūs neturite teisės reikšti www.baseinaifontanai.lt pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

5.2.2 Prekes pristato www.baseinaifontanai.lt arba jo įgaliotas atstovas.

5.2.3 www.baseinaifontanai.lt arba jo įgaliotas atstovas pristatys Jūsų užsakytas prekes, po apmokėjimo, Jūsų užsakyme nurodytu adresu per 1-2 darbo dienas nuo mokėjimo patvirtinimo iš banko gavimo, jei užsakomos prekės yra sandėlyje. Prekės, kurių sandėlyje nėra pristatomos iš anksto suderinus prekių pristatymo terminą.

5.2.4 Į prekių pristatymo kainą nėra įskaičiuotas mokestis užsakytų prekių užnešimas/įnešimas į pastatą. Šia paslauga pasirūpinti turite Jūs.

5.3. Jūs galite atsiimti prekes nemokamai www.baseinaifontanai.lt biure, jei užsakymo teikimo metu pasirenkate šį būdą:

5.3.1. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po to, kai www.baseinaifontanai.lt informavo Jus elektroniniu paštu/telefonu, kad prekes galima atsiimti.

5.3.2. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir www.baseinaifontanai.lt darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

5.4. Jei Jūs užsakymo teikimo metu pasirenkate Prekių pristatymą į Omniva, Venipak, LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalą (galimi terminalai pasirenkami darant galutinį užsakymą):

5.4.1. Siuntų savitarnos terminaluose galima atsiimti prekes, kurios sveria mažiau nei 30 kg. Sunkesnės nei 30 kg prekės į siuntų savitarnos terminalus nėra pristatomos.

5.4.2. Siunta iš siuntų savitarnos terminalą turi būti atsiimta per nurodytą laiką, skirtinguose terminaluose, skirtingi laikai (pateikti tų terminalų svetainėse).

5.4.3. Prekes pristato www.baseinaifontanai.lt arba jo įgaliotas atstovas.

5.4.4 www.baseinaifontanai.lt arba jo įgaliotas atstovas pristatys Jūsų užsakytas prekes, po apmokėjimo, Jūsų užsakyme nurodytu adresu per 1-2 darbo dienas nuo mokėjimo  patvirtinimo iš banko gavimo, jei užsakomos prekės yra sandėlyje. Prekės, kurių sandėlyje nėra pristatomos iš anksto suderinus prekių pristatymo terminą.

5.5. www.baseinaifontanai.lt tiesiogiai neatsako už įgaliotų atstovų darbą ir ne laiku pristatytas prekes.

5.6. Jums pasirašius siuntos važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota (pristatyta) tinkamai.

5.7. Prekės pristatymo metu Jūs privalote su mumis ar mūsų įgaliotu atstovu patikrinti prekes siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Jūs privalote tai atžymėti siuntos važtaraštyje ir surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Jums pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga.

5.8. Prekių atsitiktinio sugadinimo ar jų sugedimo rizika pereina Jums nuo to momento, kai prekė perduota Jums.

5.9. Jei Jūs neatsiimate prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Jums ir Jūs buvote sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, atstovai susisiekia su Jumis dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Jūs vis tiek neatsiimate prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos www.baseinaifontanai.lt, užsakymas anuliuojamas, o Jums grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus www.baseinaifontanai.lt už atliktus banko pavedimus ir prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.

5.10. Pristatymo išlaidos į el. parduotuvėje www.baseinaifontanai.lt nurodytą prekių kainą nėra įskaičiuotos:

5.11. prekių pristatymo (transportavimo) išlaidos pateiktos "Pristatymas ir atsiskaitymas"

 

VI. Prekių kokybės garantija

6.1. www.baseinaifontanai.lt parduodamos prekės yra tinkamos kokybės.

6.2. www.baseinaifontanai.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

6.3. www.baseinaifontanai.lt parduodamos prekės tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos.

6.4. www.baseinaifontanai.lt neatsako už tai, kad www.baseinaifontanai.lt parduodamos prekės savo dydžiu, forma, atspalviu, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, atspalvio ar kitų parametrų dėl Jūsų naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo www.baseinaifontanai.lt. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Originalių produktų atspalviai, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose. Rekomenduojame perskaityti prekės aprašymą.

6.5. www.baseinaifontanai.lt skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją. Konkretūs terminai ir kitos sąlygos nurodomi prie prekių aprašymų ar kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri atitinka garantinį lapą. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos. Prieš naudodamiesi preke Jūs turite atidžiai perskaitykite prekės eksploatavimo instrukciją, jei tokia yra.

6.6. www.baseinaifontanai.lt teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

6.7. www.baseinaifontanai.lt neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų (išskyrus nesudėtingus prekių veikimo patikrinimus, nereikalaujančius specialių žinių):

6.7.1. jei garantinį aptarnavimą teikiantis centras yra už Lietuvos Respublikos ribų, www.baseinaifontanai.lt organizuoja prekių siuntimą į tokį centrą,

6.7.2. jei garantinį aptarnavimą teikiantis centras yra Lietuvos Respublikoje, pirkėjas bus nukreiptas į tokį centrą.

6.8. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo daiktų perdavimo, jeigu sutartis nenumato ko kita.

6.9. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, www.baseinaifontanai.lt įsipareigoja tokias prekes parduoti Jums taip, kad būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

6.10. Kai pardavėjas pakeičia daiktą ar jo komplektuojamąją detalę per nustatytą kokybės garantijos terminą, tai naujam daiktui ar naujai komplektuojamajai detalei taikoma garantija nuo pradinės prekės įsigijimo datos.

6.11. Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis šiose Taisyklėse įtvirtinta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

 

VII. Prekių grąžinimas 

7.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR Civilinio kodekso nuostatomis. Sutarčių, kurių negalima atsisakyti sąrašas pateiktas CK 6.228 (10) str. 2 d.

7.2. Jūs turite teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti internetu sudarytos sutarties (kitaip tariant, grąžinti kokybišką prekę) per 14 dienų (CK 6.22810 str.), išskyrus šio straipsnio 2 d. numatytas išimtis.

7.3. Jums grąžinus prekes be nurodytos priežasties, Jūsų sumokėti pinigai bus grąžinti ne vėliau kaip per 14 dienų.

7.4. Jūs turite sumokėti už prekės pristatymo ir grąžinimo išlaidas, jei prekės buvo grąžintos nenurodžius priežasties.

7.5. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, www.baseinaifontanai.lt nepriima daikto grąžinimui.

7.6. www.baseinaifontanai.lt pageidauja, kad prekės būtų grąžinamos originalioje prekės pakuotėje, kurioje jos buvo pristatytos. Pakuotė turėtų būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

7.7. Netinkamos kokybės prekių keitimas ir grąžinimas vyksta vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

7.8. Kai grąžinama nekokybiška prekė, www.baseinaifontanai.lt įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai www.baseinaifontanai.lt neturi analogiškos prekės, jums bus sugrąžinti už prekę sumokėti pinigai.

7.9. Jeigu prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, www.baseinaifontanai.lt grąžina Jums patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas.

7.10. Jūs turite teisę reikalauti proporcingai sumažinti prekės kainą arba nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį tik tuo atveju, jeigu:

7.10.1. www.baseinaifontanai.lt prekės nepataisė ar nepakeitė arba prekę taisant ar keičiant www.baseinaifontanai.lt nesutiko padengti prekės grąžinimo išlaidų arba atsisakė užtikrinti tinkamą prekės kokybę;

7.10.2. prekės trūkumas atsirado, nors www.baseinaifontanai.lt bandė užtikrinti prekės kokybę;

7.10.3. prekės trūkumas yra esminis;

7.11. Jūs neturite teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties:

7.11.1. Jei prekės trūkumas yra nedidelis,

7.11.2. Jūs prekę sugadinote ar iš esmės pasikeitė prekės išvaizda; pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimą,

7.11.3. Jūs užsisakėte prekės pristatymą ir atsiskaitymą grynais, kurjeriui pristačius prekes. Atsisakius prekių ir už jas nesumokėjus, privalote sumokėti už prekių pristatymą ir grąžinimą.

7.12. Jums norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

7.12.1. pranešti apie tai www.baseinaifontanai.lt sąskaitoje faktūroje nurodytu kontaktu arba www.baseinaifontanai.lt el. paštu info@baseinaifontanai.lt, Pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;

7.12.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantiją patvirtinantį dokumentą (jei jis buvo išduotas);

7.12.3. pateikti laisvos formos prašymą ir pateikti jį www.baseinaifontanai.lt.

7.13. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Jūs galite pasinaudoti per prekių įsigijimo dokumente nustatytą jos kokybės garantijos terminą, kurį nurodo www.baseinaifontanai.lt, iš kurio Jūs įsigijote prekes. Vartotojams įsigyjant prekes, prekių kokybės garantija visais atvejais yra ne trumpesnė kaip 2 metai nuo prekės gavimo dienos.

7.14. Pinigai Jums grąžinami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d.d. po to, kai www.baseinaifontanai.lt gavo Jūsų pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei Jūs prekės negražinote www.baseinaifontanai.lt šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo www.baseinaifontanai.lt dienos. Jums pinigai už prekę grąžinami tokiu pačiu būdu, kokiu Jus mokėjote už prekę jos įsigijimo metu, nebent Jūs ir www.baseinaifontanai.lt susitaria kitaip. Jūs visais atvejais turite teisę reikalauti, kad pinigai būtų grąžinti į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.

7.15. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

7.16. Jei Jums buvo pristatytos ne tos prekės, Jūs privalote nedelsdami, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai www.baseinaifontanai.lt el. paštu info@baseinaifontanai.lt arba paskambinę telefono numeriu +370 688 77055 . Gavę informaciją apie pristatytas ne tas prekes, www.baseinaifontanai.lt įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai www.baseinaifontanai.lt neturi užsakytų prekių, grąžina Jums už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Jums grąžinami nedelsiant bet ne vėliau kaip per 5 d.d. po to, kai www.baseinaifontanai.lt pasiėmė iš Jūsų prekę (es).

7.17. Grąžindami prekes Jūs privalote nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Prekė laikoma tinkamai supakuota tada, kai ji yra įdėta į papildomą išorinę pakuotę (įdėta į dėžutę, maišelį, apvyniota popieriumi ir pan.) ir ši pakuotė yra sandariai uždaryta (pavyzdžiui, užklijuota). Jei grąžinamos prekės yra dužios ar trapios, jos turi būti papildomai apsaugomos nuo smūgių apvyniojant kelių sluoksnių popieriumi, audeklu arba burbuline pakavimo plėvele ir tada įdedamos į išorinę siuntinio pakuotę (dėžutę, maišelį, popierių). www.baseinaifontanai.lt neatsako už siuntinius, kurie Jūsų buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti grąžinimo www.baseinaifontanai.lt metu.

7.18. Grąžinti prekes Jūs galite pristatydami jas į www.baseinaifontanai.lt biurą, grąžindami per kurjerius. Prekes www.baseinaifontanai.lt reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Jums pateiktoje sąskaitoje faktūroje arba per www.baseinaifontanai.lt svetainėje. Sunkių prekių pristatymo (prekių kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti) tvarką ir sąlygas Jūs su www.baseinaifontanai.lt atskirai suderinate telefonu arba el. paštu info@baseinaifontanai.lt arba Jūs jas pats pristatote tiesiogiai www.baseinaifontanai.lt .

 

VIII. Dovanų kuponai

8.1. Po užsakymo apmokėjimo dovanų kortelė bus išsiųsta į nurodytą elektroninį paštą, PDF formatu.

8.2. Dovanų kortelė galioja UAB Baseinai ir fontanai biure ir internetinėje www.baseinaifontanai.lt parduotuvėje įsigyjant prekes.

8.3. Dovanų kortele galima padengti dalį ar visą užsakymo sumą, jei prekių kainų suma viršija dovanų kortelės vertę, Jūs primokate skirtumą.

8.4. Dovanų kortelė turi būti išnaudojamas per vieną apsipirkimą, jo suma negali būti dalinama.

8.5. Dovanų kortelė galioja iki ant jos nurodytos datos imtinai (6 mėnesius).

8.6. Dovanų kortelėje esanti suma grynais pinigais neišmokama.

8.7. Neišnaudota dovanų kortelės suma negrąžinama.

8.8. Grąžinant su dovanų kortele įsigytas prekes, pinigų grąžinimas nėra galimas.

8.9. Dovanų kortelė skirta apmokėti už prekes, užsakymo pristatymo kaštai nėra įtraukiami į dovanų kupono sumą.

8.10. Baseinai ir fontanai neprisiima jokios atsakomybės, jei dovanų kortelė prarandama ar sugadinama.

 

IX. Baigiamosios nuostatos

9.1. www.baseinaifontanai.lt pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Jus informuodamas el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.

9.2. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Jūs turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.

9.3. Jei po Taisyklių pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

9.4. Bet kokios e-parduotuvės informacijos platinimas be raštiško www.baseinaifontanai.lt sutikimo draudžiamas.

9.5. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

9.6. Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.7. Visi nesutarimus dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.8. Tuo atveju, jei Jūs nesutinka su www.baseinaifontanai.lt atsakymu į Jūsų rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl www.baseinaifontanai.lt įsigytos prekės Jūs (fizinis asmuo, vartotojas) galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr.