Pritariame iniciatyvai 4 darbo dienos per savaitę.
Todėl nusprendėme dirbti 4 darbo dienas per savaitę.
Tikimės dar geresnio darbo našumo, produktyvumo abipusio bendravimo su klientais.
Kaip sakė iniciatyvos autoriai, dirbant 5 darbo dienas, nėra kada "gyventi".
Pagarbiai,
Dainius Cicėnas